Boets skola
 
Sommenbygd Folkhögskola
 
2018-05-31
Till hösten drar vi igång en distanskurs på två terminer där du kan fördjupa dig inom uthålligt skogsbruk på din mark.
Mer information på:
http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/distanskurs-uthall…/
 
2018-04-24
Dessa kurser planerar Sommenbygd Folkhögskola att ha i Boet
Helgkurs om fåglar for nybörjare
Sommarkurs dans Charleston
Hantverk, återbruk och odling
Distanskurs - Hantverk, återbruk och odling
Uthålligt skogsbruk på din mark
Glad mat

Hållbar försörjning på landsbygden - med odling, skogsbruk och hantverk, startar 2019
 
2018-03-24

Som Byalaget har presenterat vid ett öppet möte i höstas och igår på årsmötet, så kommer Sommenbygdens Folkhögskola att starta kurser i Boets gamla skola hösten 2018. Det blir en heltidskurs i hantverk höstterminen 2018 och kortare kurser eller distanskurser med enstaka träffar under läsåret 2018-2019. Sedan är en ettårig kurs utlyst med start januari 2019. Den ska ha inriktning mot småskalig försörjning på landsbygden – jord- och skogsbruk.

Som Byalaget har presenterat vid ett öppet möte i höstas och på årsmötet, så kommer Sommenbygdens Folkhögskola att starta kurser i Boets gamla skola hösten 2018. Det kommer att vara en heltidskurs i hantverk höstterminen 2018 och kortare kurser eller distanskurser med enstaka träffar under läsåret 2018–2019. Längre fram finns planer på en ettårig kurs, med start vår eller höst 2019. Den ska ha inriktning mot småskalig försörjning på landsbygden – jord- och skogsbruk.

Folkhögskolan hyr lokalerna av Ödeshögs kommun. Kring användandet av skolan och kontakter med bygden samarbetar Folkhögskolan med Boets byalag.

Det kommer att finnas behov av olika typer av boenden till de som går kurserna - så meddela Byalaget om du t.ex. har en stuga eller några rum att hyra ut! Blankett finns på hemsidan: http://www.boetsbyalag.nu/projekt/Boets%20skola/Boendeblankett.pdf
Eller om du har kunskaper eller idéer du vill dela med dig av som kan göra kurserna bättre!
Här kan du läsa mer om de kurser som redan ligger ute att söka:
http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/hantverk-aterbruk-och-odling/
http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/hallbar-livsstil-och-ekologisk-odling/
http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/ovrigautbildningar/hundskotarutbildning-pa-distans/

 
2018-03-21
Boendeblankett
 
2018-01-17
Artikel i Corren
 
2017-12-23
Denna kurs kan man söka till:
https://www.folkhogskola.nu/sok-skolor/Jonkopings-lan/Sommenbygdens-folkhogskola/Kurser/2018ht/hantverk-aterbruk-och-odling/
 
2017-12-12
Christina meddelar att Sommenbygdens folkhögskola har beviljats pengar från Sommenbygd-Vätterstrand och dessa ska framför allt gå till en projektanställd som ska leta finansieringsmöjligheter till några av de planerade kurserna. Tjänsten är nu tillsatt. Det blir Ellen Hultman som även ingick i förra projektgruppen. Kurser kommer att startas även utan dessa eventuella pengar. Hänvisar till folkhögskola.nu. Skolan börjar redan under vår-sommar för att fixa med lokaler och erbjuda kortkurser om det går som planerat.