Boets Byalag

Boets Byalag

Boets Byalag är en idéell förening som binder samman olika föreningar i Boet. Vi har två primära uppdrag att engagera oss i frågor gällande, samt främja, samhället Boet med omnejd.Vi sköter även drift och skötsel vid badplatsen Klinten med hjälp av engagerade privatpersoner.

Klinten

Klinten är badplatsen vid sjön Vagnsjön mellan Boet och Tranås. Här finns bland annat tillgång till:

  • Fiske
  • Grillplatser
  • Vindskydd för övernattning
  • Badbrygga
  • Faciliteter
  • Omklädningsrum


Skötseln och driften sker idéellt av oss och engagerade privatpersoner. Hjälp oss möjliggöra den fortsatta skötseln av denna juvel genom att bidra med en gåva, alla intäkter går direkt till skötseln eller utvecklingen av området Klinten.

Bild på flytbryggan i Vagnsjön
Bild av framsida på Byablad

Byabladet och Protokoll

Byabladet ges ut fem gånger per år till folket i omnejden. Det är en möjlighet för oss boende att bibehålla kontakten, och fortsatt hålla oss uppdaterade om närområdet.


På denna sida kan ni ta del av det senaste, såväl som äldre utgåvor av Boets Byablad.


Har du information som kan vara av intresse för oss i ditt närområde, eller är du medlem i Byalaget och har information du vill nå ut med, kontakta oss så ska vi hjälpa till att sprida ordet.


Protokollen finns tillgängliga på denna sida för att du ska kunna hålla dig uppdaterad om vad vi jobbar med. De distribueras efter att de godkänts under nästkommande styrelsemöte


Vi sparar äldre protokoll i upp till X år på denna sida.