Inbjudan till fortsatt samtal om Boets skola.

Vi träffas i Boet skola den 19 oktober kl. 19.00

Då vi efter stormötet den 7 september uppfattade att det finns ett visst intresse för att Boets byalag i framtiden skulle kunna bli nya ägare och förvaltare av skolbyggnaderna, vill vi gräva djupare kring vad detta skulle kunna innebära.

Vi vill samla och formulera de idéer och tankar som finns. Vi måste också undersöka förutsättningarna som krävs för att ta sig an dessa byggnader. Vi tänker då på reella kostnader, ideella krafter, möjligheter till bidrag att söka, med mera.

Vi bjuder in till ett diskussionsmöte för att se om det är genomförbart för Boet och byalaget.

Hjärtligt Välkomna