20-11-15

Vidare information om situationen för Boet skola och hall och Byalagets arbete med dessa kommer att informeras om här. Men i dagsläget finns inget att rapportera.