BOETS

BOETS BYALAG


kn_aktiviteter


Bo
ets byalag

FÖRENINGEN
BOETS SKOLA


kn_skola


Föreningen boets skola


AKTIVITETER


tessmedskylt169


STYRELSEN


kn_hallen


BOKNING AV HALLEN


tessmedskylt169


tessmedskylt169


Företag & föreningar

BOETS

BYALAG

– Vad är det?-

Boets Byalag är en förening i samverkan mellan olika föreningar i bygden, Alliansmissionen i Ödeshög, LRF Holaveden, Bäckalyckans Förskola, Holavedens Handelshus, Ödeshögs Fiskeklubb, Boets Skola samt Bygdegårdsföreningen.

För att bli medlem betalar du in 100 kr till swishnr. 123 510 18 86 eller bg. 5082–2204

Skolans bevarande

En viktig uppgift!
Skolan har för närvarande 0 elever.
17 elever flyttades från skolan 2015 efter ett beslut av KF. Vi vill fortsätta hålla lokalerna levande med aktiviteter. Har du förslag på aktiviteter så kontakta gärna någon ur föreningen Boets Skola.

Klinten vid Vagnsjön

Byalaget har anlagt och driver badet ”Klinten” vid Vagnsjön

Drift av skola och hall

Under åren 2002-2012 skötte byalaget driften av skollokalerna och boethallen.

Idag sköter föreningen Boets Skola lokalerna och uthyrningen.

BOETSBYALAG

-VI TRIVS I BOET-

KLINTEN &

SKOLA M.m


Kontakta oss