BOETS

Skola

- Från historia till framtid -

BOETS

BYALAG

- Vad är det?-

Boets Byalag är en förening i samverkan mellan olika föreningar i bygden, Alliansmissionen i Ödeshög, LRF Holaveden, Bäckalyckans Förskola, Holavedens Handelshus, Ödeshögs Fiskeklubb, Boets Skola samt Bygdegårdsföreningen.

För att bli medlem betalar du in 100 kr till swishnr. 123 510 18 86 eller bg. 5082–2204

Skolans bevarande

En viktig uppgift!
Skolan har för närvarande 0 elever.
17 elever flyttades från skolan 2015 efter ett beslut av KF. Vi vill fortsätta hålla lokalerna levande med aktiviteter. Har du förslag på aktiviteter så kontakta gärna någon ur föreningen Boets Skola. 

 

Klinten vid Vagnsjön

Byalaget har anlagt och driver badet ”Klinten” vid Vagnsjön 

Drift av skola och hall

Under åren 2002-2012 skötte byalaget driften av skollokalerna och boethallen.

Idag sköter föreningen Boets Skola lokalerna och uthyrningen. 

BOETSBYALAG

-VI TRIVS I BOET-

KLINTEN &

SKOLA M.m