Boets Byalags Styrelse

ROLL NAMN TELEFONUMMER MAILADRESS
Ordförande Andreas Israelsson 073-544 12 40 isse81@hotmail.com
Vice ordförande Petter Fredriksson Wigren 070-621 52 72 petter.gustafsson.vinningegard@hotmail.com
Sekreterare Magnus Olofsson 070-250 57 31 magnus.olofsson@kone.com
Kassör Hans Björn 070-200 06 69 habj001@gmail.com
Ledamöter
Elving Utter
– Ödeshögs Fiskeklubb
070-663 85 65
Johan Nilsson – SAM-kretsen / Bäckalyckans Förskola 070-365 41 16
Marcus Malmberg – Webmaster / Byabladsredaktör 076-162 03 38 gpmmberg@gmail.com