Boets Byalag

Boets Byalag

Boets Byalag är en idéell förening som binder samman olika föreningar i Boet. Vi har två primära uppdrag att engagera oss i frågor gällande, samt främja, samhället Boet med omnejd.


Vi sköter även drift och skötsel vid badplatsen Klinten med hjälp av engagerade privatpersoner.

Bild på flytbryggan i Vagnsjön

Styrelsen för Boets Byalag

Bild på kyckling

Andreas Israelsson
Ordförande
Telefon: 073-544 12 40
isse81@hotmail.com

Bild på kyckling

Petter Fredriksson Wigren
Vice Ordförande
Telefon: 070-621 52 72
petter.gustafsson.vinningegard@hotmail.com

Bild på kyckling

Stephanie Zedrén
Sekreterare
Telefon:

Bild på kyckling

Lars Samuelsson
Representant för Holavedens Handelshus
Telefon: 070-343 15 26
lars.samuelsson4@gmail.com

Bild på kyckling

Elving Utter
Representant för Ödeshögs Fiskeklubb
Telefon: 070-663 85 65

Bild på kyckling

Per Gomér
Representant för Lantbrukarnas Riksförbund
Telefon: 070-530 02 43
per.bonderyd@gmail.com

Bild på kyckling

Lena Silvfer
Representant för Boets Skola
Telefon: 070-513 10 79
lena.silfver@telia.com

Bild på kyckling

Johan Nilsson
Representant för SAM-kretsen
Telefon: 070-365 41 16